Deze lijst is afkomstig uit de Wob gericht aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.