NaturErhvervstyrelsen anbefalede departementet i en skrivelse af 13. august 2015, at kommunikationen til medierne skulle gå via styrelsen.