PwC opgjorde tilbagebetalingskravet til 5,35 mio kr. til NaturErhvervstyrelsen. Samme beløb til Svineafgiftsfonden. Yderligere 2 mio. kr. i formelle fejl og hertil en sanktion på op til 6,35 mio. kr. Det samlede tilbagebetalingskrav var omkring 19 mio kroner.